SiteSyntax logo

Οροι χρήσης & ασφάλεια συναλλαγών

Οταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του SiteSyntax συμφωνείτε με (α) τους παρόντες όρους χρήσης, (β) τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και (γ) τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν τα εμπορικά σήματα και το περιεχόμενο. Αν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση που αναφέρεται στα κείμενα αυτά, μην επισκέπτεστε τον ιστότοπο και μη χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Καταχωρήσεις ονομάτων χώρου

Για να αποκτήσετε το δικαίωμα χρήσης ενός ονόματος χώρου διαδικτύου (domain name) για συγκεκριμένο πλήθος ετών, όπως και για να ανανεώσετε αυτό το αποκλειστικό δικαίωμα, χρειάζεται αφενός να εξοφλήσετε την κατοχύρωση domain name σύμφωνα με τη, δημοσιευμένη στον ιστότοπο του SiteSyntax, ισχύουσα τιμή και αφετέρου να μας το γνωστοποιήσετε με τη σχετική δήλωση καταχώρησης.

Η χρονική προτεραιότητα είναι καθοριστική για την απόκτηση ενός domain name. Η χρονική προτεραιότητα διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλληση της δήλωσης καταχώρησης από το Μητρώο και όχι με την υποβολή της στο SiteSyntax, που είναι ο αρμόδιος Καταχωρητής.

Το SiteSyntax - ο Καταχωρητής - επικοινωνεί με το αρμόδιο Μητρώο μέσω της εφαρμογής που εκείνο διαθέτει, για να διαβιβάσει τη δήλωση καταχώρησης ώστε αυτή να πρωτοκολληθεί από το Μητρώο. Το μέγιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής δήλωσής σας και της οριστικής πρωτοκόλλησης είναι μία εργάσιμη ημέρα.

Οι καταχωρήσεις ονομάτων χώρου .gr ή .ελ διέπονται από αποφάσεις της ΕΕΤΤ, που είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Ο ισχύον "Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ" και τα λοιπά κανονιστικά κείμενα που αφορούν τις καταχωρήσεις είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπό της, στη διεύθυνση http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/Regulations.html.

Τιμολόγηση υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες που παρέχει το SiteSyntax κοστολογούνται ή σύμφωνα με τιμοκατάλογο ή κατά περίπτωση. Ποιος από τους δύο τρόπους κοστολόγησης ισχύει ανά υπηρεσία, αναφέρεται ρητά στην περιγραφή κάθε υπηρεσίας.

Οι τιμές τιμοκαταλόγου είναι ξεκάθαρες: δεν υπάρχουν κρυφά έξοδα (π.χ. έξοδα εγκατάστασης, έξοδα αποστολής παραστατικού) και αναφέρεται ρητά αν περιέχουν ΦΠΑ ή όχι.

Το παραστατικό που εκδίδεται μετά την εξόφληση κάθε παραγγελίας, σας αποστέλλεται με απλή επιστολή μέσω ΕΛΤΑ.

Τρόποι πληρωμής

Η εξόφληση των υπηρεσιών που παραγγέλνετε γίνεται με

  • χρέωση πιστωτικής κάρτας, ή με
  • κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Αν χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα, η συναλλαγή θα αναφέρεται στο statement της κάρτας με την περιγραφή "SITESYNTAX ATHENS".

Στην περίπτωση της κατάθεσης, ενημερώστε μας ή στείλετέ μας το καταθετήριο με email ή fax ή ταχυδρομικά. Τυχόν έξοδα που επιβάλει η τράπεζα δεν σχετίζονται με την παρεχόμενη υπηρεσία, συνεπώς πρέπει να βαρύνουν αποκλειστικά τον καταθέτη.

Χρέωση πιστωτικής κάρτας τρίτου

Δεν επιτρέπεται η παραγγελία μέσω παράνομης ιδιοποίησης στοιχείων πιστωτικής κάρτας από τρίτο πρόσωπο. Εφόσον το SiteSyntax εντοπίσει ένδειξη ότι η χρέωση είναι παράνομη, η παραγγελία ακυρώνεται και η χρέωση αντιλογίζεται.

Ακύρωση ή αλλαγή παραγγελίας

Μόνο εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την μερική ή ολική ακύρωση ή την αλλαγή της. Είναι εύλογο ότι η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει στις υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται τη στιγμή που υποβάλετε την παραγγελία σας, δηλ. άμεσα.

Καμία παραγγελία δεν έχει υποβληθεί έως ότου φτάσετε και ολοκληρώσετε το τελευταίο της βήμα που σηματοδοτείται ξεκάθαρα με το κουμπί "Ολοκλήρωση παραγγελίας".

Επιστροφή χρημάτων και μη παροχή υπηρεσιών

Αν η παραγγελία σας ακυρωθεί ή αλλαχθεί (βλέπε σχετικό όρο) ή για οποιοδήποτε λόγο η διεκπεραίωσή της ξεκινήσει μεν αλλά δεν ολοκληρωθεί, σας επιστρέφουμε το σύνολο των χρημάτων που εισπράξαμε και αντιστοιχεί σε μη παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Ορισμένες υπηρεσίες παρέχονται για συγκεκριμένο, ρητά προδιαγεγραμμένο χρόνο (π.χ. φιλοξενία ιστοτόπου για ένα έτος). Αν ζητήσετε τη διακοπή μίας τέτοιας υπηρεσίας, αυτή θα γίνει εφόσον υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που έχουν χρεωθεί προϋπολογιστικά για το συνολικό, ρητά προδιαγεγραμμένο χρόνο.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το SiteSyntax προστατεύει την ασφάλεια των καταναλωτών σε κάθε διενεργούμενη συναλλαγή και συμμορφώνεται με το παγκόσμιο πρότυπο ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων κατόχων καρτών πληρωμής, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

  • Τα στοιχεία πιστωτικών καρτών κρυπτογραφούνται πριν μεταδοθούν κατά το πρωτόκολλο Secure Socket Layer (SSL).
  • Πρόσβαση στα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στα συστήματά μας, έχουν μόνο πρόσωπα που έχουν αρμοδιότητα σχετικά με τα στοιχεία αυτά. Κάθε αρμόδιο πρόσωπο έχει ξεχωριστό λογαριασμό πρόσβασης στα συστήματά μας.
  • Η φυσική πρόσβαση στα συστήματά μας είναι περιορισμένη.
  • Ο διακομιστής του ιστοτόπου διαθέτει τείχος προστασίας (firewall) και ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας από ιούς (antivirus). Τα συστήματα και οι εφαρμογές του διακομιστή ελέγχονται και ενημερώνονται τακτικά.
  • Η εφαρμογή των πολιτικών ασφάλειας σχετικά με τη συντήρηση των συστημάτων και την προστασία των δεδομένων ελέγχεται διαρκώς και ανανεώνεται σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Συμφωνία χρήσης

Αν δεν αποδέχεστε ή δεν τηρείτε οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση που περιέχεται (α) στους παρόντες όρους χρήσης, (β) στη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και (γ) που σχετίζεται με τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν τα εμπορικά σήματα και το περιεχόμενο του ιστοτόπου, οφείλετε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του.

Αν υπάρχουν αναφορές όρων ή προϋποθέσεων σε άλλες ιστοσελίδες του ιστοτόπου σχετικά με συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες, αυτοί οι ειδικοί όροι δεσμεύουν εξίσου τον επισκέπτη του ιστοτόπου με τα ανωτέρω. Αν οι ειδικοί όροι έρχονται σε σύγκρουση με τους όρους των κειμένων που προαναφέρθηκαν, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι. Κανένα στοιχείο του ιστοτόπου δεν θεωρείται ότι εκχωρεί ή παραχωρεί οποιοδήποτε δικαίωμα, όφελος ή άδεια σε τρίτους.

Αν οποιοδήποτε σκέλος των όρων και προϋποθέσεων αποδειχθεί μη εφαρμόσιμο ή μη έγκυρο από αρμόδιο δικαστήριο, δεν επηρεάζεται η εφαρμοσιμότητα και η εγκυρότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων. Η εκ μέρους του SiteSyntax σιωπηρή ανοχή παράβασης ή μη εφαρμογής ή μη τήρησης οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης που αναφέρεται στους παρόντες όρους χρήσης, στη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και που σχετίζεται με τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν τα εμπορικά σήματα και το περιεχόμενο του ιστοτόπου, δεν θεωρείται σαν έγκριση ή παραίτηση δικαιωμάτων ή τροποποίηση της σύμβασης, ούτε παρέχει δικαιώματα στον επισκέπτη του ιστοτόπου και χρήστη των υπηρεσιών του.

Επιλογή νομοθεσίας και δωσιδικία

Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες που παραγγέλνετε μέσω του ιστοτόπου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ιστότοπο και οι οποίοι διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε σύγκρουση δικαίου. Κάθε αξίωση, νομική διαδικασία ή δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που παραγγέλνετε μέσω αυτού, επιλύεται αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και αποδέχεστε τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών.

Αποποίηση ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστοτόπου παρέχονται "ως έχουν". Το SiteSyntax αποποιείται κάθε ευθύνης, εγγύησης και δέσμευσης που αφορά τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης κάθε νοούμενης εγγύησης και δέσμευσης για την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Αν και το SiteSyntax φροντίζει ώστε ο ιστότοπος να είναι ασφαλής, δεν εγγυάται για την ασφάλεια.

Το SiteSyntax έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να περιορίσει την πρόσβαση στον ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση και κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Αλλαγές στους όρους

Το SiteSyntax διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή αναθεωρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και κατά τη διακριτική του ευχέρεια και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από κάθε τέτοια τροποποίηση ή αναθεώρηση. Σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τους ισχύοντες όρους.

© 2023 SiteSyntax